Informacje ogólne

Firma Pióro Group przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Dlatego też dane osobowe przetwarzane są w sposób ostrożny i poufny. Dane przekazywane nam przez Państwa będą zatem wykorzystywane wyłącznie do przesyłania Państwu informacji na temat maszyn Machines Pióro lub innych produktów i usług, by móc lepiej Państwu pomóc, do wysyłania Państwu wycen bądź też do skontaktowania Państwa z wyznaczonym sprzedawcą. Dodatkowo dane adresowe będą także używane do prowadzenia naszej bazy danych do zarządzania relacjami z klientami.

Przestrzegamy obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych nr 2016/679 (RODO) oraz krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Regulacje te odnoszą się do ochrony Państwa danych osobowych i zapewniają Państwu prawa w zakresie tych danych.

Celem niniejszej polityki jest określenie, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób są one wykorzystywane po odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej, a także zapewnienie, iż Państwa dane będą przetwarzane w sposób właściwy.

Zmiany

W związku z nowymi opcjami i funkcjami, jakie stale pojawiają się na naszej stronie internetowej i w innych częściach naszego systemu cyfrowego niniejsza polityka prywatności może być co jakiś czas zmieniana. Z tego powodu firma Pióro Group zastrzega sobie prawo do dokonywania w niej zmian w dowolnym momencie, by informacje dostarczane Państwu były kompletne i właściwe. W związku z powyższym powinni Państwo regularnie odwiedzać naszą stronę internetową, by sprawdzać aktualną wersję polityki prywatności. 

Przepisy z zakresu ochrony danych (RODO i przepisy krajowe)

Nasza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania wszystkich danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz innych platform cyfrowych. Pióro Group będzie przetwarzać przekazywane nam przez Państwa dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami europejskimi z zakresu ochrony danych osobowych (np. z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych czyli RODO) oraz z mającymi zastosowanie krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pióro Group będzie samodzielnie przetwarzać Państwa dane osobowe i określi cele, do jakich będą one wykorzystywane.

Dane osobowe pozyskiwane są przez firmę Pióro Group w następujący sposób:

 1. Automatyczne gromadzenie ogólnych informacji na temat przeglądania stron, takich jak: czas trwania odwiedzin, odwiedzane strony, odesłania, adres IP, dane geograficzne, preferencje językowe. Dane te są zbierane za pomocą plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach wykorzystania plików cookie (zob. niżej).
 2. Informacje udostępniane nam przez Państwa (za pośrednictwem formularza kontaktowego, osób do kontaktu, formularzy internetowych, kont logowania, rejestracji produktów, subskrypcji, ankiet, zamówień), takie jak dane służące do identyfikacji, dane do kontaktu, dane firmowe (np. nazwa firmy bądź stanowisko), ewentualnie uzupełnione danymi użytkownika lub jego zainteresowaniami.
 3. Uzyskiwanie informacji na temat Państwa zainteresowania naszymi maszynami i usługami poprzez korzystanie przez Państwa z naszej aplikacji internetowej ecosystem (w tym z konfiguratora online).
 4. Uzyskiwanie informacji od osób trzecich (sporadycznie otrzymujemy dane osobowe od naszych partnerów). W większości przypadków są to informacje o kliencie końcowym, jakie otrzymujemy za pośrednictwem naszej sieci sprzedawców.

Firma Pióro Group przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. Odpowiadaniem na pytania i informowaniem Państwa o naszych maszynach i usługach. W przypadku pytań zadawanych przez telefon lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej przetwarzamy Państwa dane osobowe, by odpowiadać na Państwa pytania w możliwie jak najpełniejszy i najwłaściwszy sposób. W takich przypadkach przetwarzamy wszystkie istotne dane osobowe (takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, język, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko), by jak najlepiej Państwu pomóc.
 2. Zaspokajaniem Państwa potrzeb i dostarczaniem potrzebnych informacji. Przetwarzamy Państwa dane osobowe (takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, język, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko), gdy zwracają się Państwo do nas o przekazanie materiałów informacyjnych, składają zamówienie lub subskrybują nasze wiadomości e-mail. Przetwarzamy te dane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub w celu realizacji istniejącej bądź przyszłej umowy pomiędzy nami.
 3. Utworzeniem lub zarządzaniem Państwa osobistymi danymi do logowania się na naszej stronie internetowej, na naszym portalu lub w aplikacji w ramach naszego systemu cyfrowego. Gdy tworzą Państwo konto na naszych platformach cyfrowych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe. Gromadzimy także statystyki na temat użytkowników, by jeszcze lepiej mogli Państwo użytkować nasze platformy (np. by wyświetlały się wyłącznie informacje o maszynach, które są dla Państwa bezpośrednio istotne). W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwę firmy, imię i nazwisko, język, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwisko osoby do kontaktu, dział). Przetwarzamy te dane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, konieczność realizacji istniejącej lub przyszłej umowy pomiędzy nami bądź uzasadnionego interesu w przekazywaniu Państwu informacji.
 4. Okresowym przesyłaniem Państwu e-maili i wiadomości z ofertami produktów i usług, ofert specjalnych lub innych informacji, w przypadku których sądzimy, iż mogą one być dla Państwa interesujące (= marketing bezpośredni).
 5. Kontaktowaniem się z Państwem co jakiś czas celem badania rynku. Możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, powszechnych platform cyfrowych lub telefonicznie.
 6. Ułatwianiem Państwu korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu przetwarzamy następujące dane: adres IP, historię odwiedzin strony, strony odsyłające, dane geograficzne, dane na temat Państwa komputera, preferencje językowe czy czas trwania wizyty. Przetwarzamy te dane w oparciu o Państwa wyraźną zgodę (pliki cookie) lub też nasz uzasadniony interes w zapewnianiu Państwu jak najlepszego i bezpiecznego sposobu korzystania z naszej strony.
 7. Udoskonalaniem naszych produktów i usług.

Firma Pióro Group przetwarza Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną. W niektórych przypadkach Pióro Group będzie zwracać się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. poprzez przesyłanie wiadomości z dziedziny marketingu bezpośredniego do potencjalnych klientów). W innych przypadkach Pióro Group będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o swój uzasadniony interes, by to robić (np. w celu odpowiadania na Państwa pytania, przetwarzania danych na potrzeby zarządzania relacjami z klientem, informowania obecnych klientów o nowych produktach i usługach, zapewnienia właściwego działania naszej strony internetowej, dzielenia się danymi z operatorami Pióro Group lub dostawcami usług – zob. poniżej).

Jeżeli przekazujemy Państwa dane innym podmiotom, należą do nich wyłącznie firmy, z którymi łączą nas bezpośrednie relacje. W naszej organizacji wyłącznie osoby, które są istotne dla Państwa zapytania lub interakcji z nami będą miały wgląd w Państwa dane osobowe. Strony trzecie, którym możemy ujawniać Państwa dane w oparciu o nasz uzasadniony interes:

 • firmy z grupy Pióro Group;
 • partnerzy, z którymi prowadzimy wspólną kampanię marketingową lub promocyjną;
 • agencje reklamowe i PR lub dostawcy usług działający w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane;
 • dealerzy występujący w imieniu firmy ;
 • dostawcy usług IT: agencje internetowe, firmy hostingowe itd.;
 • operatorzy płatności;
 • firmy doradcze, finansowe i prawne;
 • organy ścigania w związku z prowadzonym postępowaniem (obowiązek prawny).

Pióro Group zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za sposób, w jaki Państwa dane osobowe są przetwarzane na stronach internetowych i aplikacjach należących do osób trzecich, do których odnośniki mogą znajdować się na naszej stronie internetowej. Może to obejmować strony internetowe tymczasowych partnerów lub np. platformy mediów społecznościowych. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania w odniesieniu do takich stron i platform: należy zawsze sprawdzać politykę danego podmiotu, by mieć pewność, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

Pióro Group przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do udanej realizacji celu, w związku z którym są one przetwarzane (zob. wyżej). Przechowujemy dane naszych klientów do 10 lat od momentu zakończenia relacji z klientem lub też zgodnie z wymogami prawnymi (np. z zakresu rachunkowości czy zobowiązań podatkowych).

Pióro Group dąży do tego, by Państwa dane osobowe były przetwarzane i chronione z największą starannością. Pióro Group zobowiązuje się do zabezpieczenia Państwa danych osobowych w możliwie najlepszy sposób z wykorzystaniem bezpiecznych serwerów, zapór internetowych oraz innych środków technicznych i organizacyjnych (takich jak ograniczenie dostępu do danych).

Pliki cookie

Pióro Group wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej celem optymalizacji funkcji poszczególnych stron. Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane przez daną stronę na komputerze osoby ją odwiedzającej. Zapisane są w nich informacje np. o preferencjach osoby odwiedzającej. Pozwalają one Pióro Group na lepsze obsługiwanie Państwa jako osób odwiedzających podczas przyszłych wizyt na stronie.

Wykorzystujemy pliki cookie do zautomatyzowanego gromadzenia informacji na temat osób odwiedzających naszą stronę. Oprócz plików cookie korzystamy także z tagów, narzędzi do monitorowania oraz logów do podobnych celów. Możemy także stosować podobne zautomatyzowane narzędzia monitorujące w przypadku naszej poczty elektronicznej (np. do śledzenia wskaźnika odczytywania wiadomości). Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są często anonimizowane, dzięki czemu nie można przy ich pomocy trafić do konkretnej osoby.

Stosujemy pliki cookie pierwszej kategorii, pliki cookie od osób trzecich oraz stałe pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie mogą na przykład zapamiętywać Państwa preferencje językowe, zaś pliki analizujące wydajność pokazują nam, które z podstron są odwiedzane. Pliki analityczne i pliki śledzące są wykorzystywane do uzyskiwania lepszego wglądu w sposób korzystania i postrzegania naszej strony internetowej (np. Google Analytics). Mamy także reklamowe pliki cookie, by dokładniej informować Państwa w sposób zgodny z Państwa zainteresowaniami. Pliki cookie do udostępniania w mediach społecznościowych umożliwiają Państwu łatwe dzielenie się treścią stron internetowych na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn czy Twitter, zapewniając nam także większą wiedzę na temat tego, jakie informacje z naszej strony internetowej często pojawiają się na tych platformach. I wreszcie pliki bezpieczeństwa pozwalają Państwu na bezpieczne korzystanie z naszej strony.

Mają Państwo kontrolę nad sposobem, w jaki pliki cookie są wykorzystywane. Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, by zezwalała, nie zezwalała lub częściowo zezwalała na na stosowanie tych plików. Prosimy jednakże wziąć pod uwagę, iż niektóre elementy strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, jeżeli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane. Jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie obsługi plików cookie, mogą Państwo w ustawieniach określić, które z nich mogą być stosowane, a które nie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć te pliki ze swojego komputera. Można to zrobić na przykład za pomocą przeglądarki internetowej. Dokładniejsze informacje można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org.

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych zasad wykorzystania plików cookie prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@machinespioro.com.

Zmiany wprowadzane na stronie internetowej mogą spowodować zmianę konieczności przetwarzania przez nas danych osobowych, co spowoduje zmianę naszej polityki w zakresie plików cookie. Wszelkie tego rodzaju zmiany mogą Państwo w dowolnym momencie sprawdzić na naszej stronie internetowej, dlatego też zachęcamy do jej regularnego odwiedzania.

Prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji, jakie posiadamy na Państwa temat oraz do uzyskania ich kopii. Jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, mają Państwo prawo zwrócić się do nas o skorygowanie, uzupełnienie lub też usunięcie nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niekompletnych danych, jakie posiadamy na Państwa temat. Przysługuje Państwu także prawo do zastrzeżenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do sprzeciwienia się temu. Dodatkowo mogą Państwo także otrzymać dane osobowe przekazane firmie Pióro Group w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać te dane innym administratorom danych. Firma Pióro Group będzie w możliwie największym zakresie przestrzegała praw, jakie Państwo egzekwują oraz odpowiadała na Państwa prośby w tym zakresie, o ile będą one zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli podczas rejestracji na naszej stronie internetowej wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, jeżeli zmienią Państwo zdanie.

Możemy zwrócić się do Państwa o zweryfikowanie swojej tożsamości, by upewnić się, iż Państwa wniosek jest uprawniony i że odpowiadamy osobie upoważnionej do wniesienia jednej z wyżej wymienionych próśb oraz do uzyskania informacji.

Proszę pamiętać, iż w niektórych przewidzianych prawem okolicznościach możemy odmówić udzielenia dostępu do Państwa informacji lub odmówić spełnienia Państwa prośby, jeżeli będziemy do tego uprawnieni w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, potrzebują dalszych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, chcą skorzystać ze swoich praw w tym zakresie bądź zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości zawierających marketing bezpośredni, prosimy o kontakt mailowy z nami pod adresem info@machinespioro.com.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych. Uprzejmie prosimy jednakże, by w pierwszej kolejności zawsze kontaktowali się Państwo z firmą Pióro Group w takiej sytuacji, abyśmy mogli polubownie rozwiązać dany problem.